top of page
Anna i Tuva.jpg

OM ANNA KJELLIN

De personer som jag är särskilt tacksam emot för allt de låtit mig ta del av och lära mig är:

Inom Core Shamanism  i USA är det Foundation for Shamanic Studies med Michael Harner, Amanda Foulger och Alicia Gates. I Sverige Staffan Ljung.

Inom Fornnordisk tro och magi är det Jörgen I Eriksson och Ulrika Jäger.

Inom Tuvas kultur och Sibirisk shamanism är det M.B Kenin-Lopsan och Aldynai Seden-Khuurak.

Vi driver en mysterieskola - A Mystery School

Mysterieskolor har funnits i tusentals år. De mest kända idag utgår från Kung Salomo den Vise. Flertalet av de kulturer som har haft utsedda andliga ledare har haft grupperingar av särskilt kunniga som slagit sig samman för att tillsammans tänja på gränserna för vad som är möjligt. I syfte att öka sin kunskap och förmåga att kommunicera och utbyta med de andliga världarna. För att kunna påverka ödet. Många för att göra en bättre värld möjlig, i ljus och kärlek. Många för makt och påverkan. Alla mysterieskolor var fram till modern tid hemliga och det var svårt att få en inbjudan.

 

Men vi har inte tid med hemligheter längre. Moder Jord skälver av klimatpåverkan. Mänsklighetens kortsiktiga och rovgiriga ekonomiska system överutnyttjar och slarvar bort jordens resurser. Ökat lidande väntar genom vapenskrammel och en förväntad fördubbling av jordens befolkning på en livstid. Från 5 miljarder år 1990 till 10 miljarder år 2050. 

Det finns många sätt att arbeta för en bättre värld. Politiskt, ekonomiskt...Den öppna mysterieskolans sätt är att hjälpa enskilda individer öka sin andliga kunskap, styrka och förmåga. För att minska enskilda människors lidande och för en bättre värld.

Anna Kjellin har studerat shamanism och dess metoder i Norden, Sibirien, USA och Europa. Utifrån erfarenheterna av andliga traditioner från jordens alla hörn har hon fördjupat sig i Forn Sed, den fornnordiska traditionen med sin rikedom av visdom och magi. Det finns en fantastisk litterära skatt som utgörs av Den poetiska Eddan, Snorres Edda och alla Isländska sagor. Denna skatt kombineras inom Shamans Horse Mystery School med de andliga och magiska metoder som levt i obrutna traditioner bland ursprungskulturernas shamaner och nåjder.

Anna har en universitetsutbildning i beteendevetenskap och har varit managementkonsult med fokus på styrning och ledning inom offentlig sektor i många år. För närvarande bor hon i Skåne på vintrarna där familjen påbörjat uppbyggnaden av en kursgård. På somrarna bor hon i kanten av vildmarken i Ore i Dalarna. Där arbetar hon med fäbodliv och traditionsbevarande.

 

Som författare har Anna skrivit ett antal fackböcker om så vitt skilda ämnen som processorientering av moderna organisationer, Kvinnokunskap i självhushållet och livet som Sibirisk shaman. Anna har varit flera gånger i södra Sibirien och fått undervisning av shamaner främst i Tuva men även i Burjatien.

 

Under de perioder Anna vistats i Tuva i Sibirien har hon bott i vildmarken tillsammans med både kvinnliga och manliga shamaner och lärt sig av dem. Tack vare ett rekommendationsbrev från den vördade shamanen och professorn Mongush B Kenin-Lopsan kunde hon söka upp och få intervjua shamaner runt om i Tuva, där några av dem aldrig talat med en västerlänning förut. Med vissa mellanrum arrangerar hon resor för mindre grupper till denna fantastiska del av Ryska Federationen.

 

I got involved with the shamans years ago when travelling in Tuva. To get to this isolated republic of the Russian Federation was difficult since travel agencies either claimed that the place did not exist or that if it existed it was impossible to get there. A wonderful Russian woman, at an agency, made it a personal challenge to get us there.

 

We made it to Tuva for the first time in 2007. There we met Professor M.B Kenin-Lopsan and Aldynai Seden Khuurak, our wonderful guide, translator and friend. Together we finalised the project that now is made real with this book "Calling the Bear Spirit".

Anna Kjellin

SEJD OCH FORN SED

I Sverige har särskilt mötet med Jörgen I Eriksson inspirerat Anna att fördjupa sig i den fornnordiska traditionen -Forn Sed. Jörgens hemsida heter Norrshaman. Av Ulrika Jäger, Lövjerskan vid Fryken, har hon fått insikt om och kärlek till växtrikets magi och den kvinnliga aspekten av botekonst.  Anna håller kurser inom sejdande och den fornnordiska traditionen baserade på en kombination av shamanism och den senaste forskningen om fornnordisk tro och utövande.

 

Kurserna är både teoretiska och praktiska. De teoretiska delarna handlar om hur källorna, främst Eddan, kan tolkas och användas, samt förståelse för hur de andliga världarna är uppbyggda. De praktiska delarna handlar om att  själv lära sig sejda, använda runor, bota med örter och örtmagi samt om hur man förhåller sig till Döden och kommunicerar med andeväsen för att få ökad visdom.

 

Kurserna går under samlingsnamnet "Sejd i Sverige". För närvarande finns internationella veckokurser samt helgkurser på svenska på nivå 1 och 2. En ny kurs är "Sejd för den moderna människan".

Läs mer om kurserna

KURSER I SHAMANISM

Annas kurser inom shamanism utgår ifrån Michael Harners "Core shamanism". Hon har gått flera kurser inklusive treårsutbildning hos Michael Harner och är certifierad på Silvernivå. Ordet ”Core”står för märgen, det som är gemensamt för flera kulturer världen över.

Läs mer om Michel Harner och ”The Way of the Shaman” på Foundation of Shamanic Studies hemsida.  

Kurserna i Shamanism hålls ofta i samarbete med Iia Eklund, se  "Naturhealing"

 

SHAMANENS VÄG - GRUNDKURS I SHAMANISM

Grundkurs i shamanism är början på shamanens väg. För att lära sig kommunicera med andliga varelser och "resa" mellan världarna så som shamaner gjort i tusentals år. Att kunna "resa" är A och O för en shaman.

Kursdeltagare "Recension Shamanens väg- grundkurs i shamanism i sept 2020.

Anna är en mycket kunnig, pedagogisk och grundad kursledare. Den stora kunskapen hon har om shamanism hindrar henne inte från och göra kunskapen lättåtkomlig för oss nybörjare. Hon är fenomenal på att sätta in allt i en större mening samtidigt som detaljerna är viktiga. Vi antecknar, reflekterar och frågar löpande och varvar med övningar och sharings. Kursdagarna är välplanerade och fullmatade, men Anna är öppen för att ändra planerna efter det som händer i gruppen, men även efter väder och vind. Detta helt utan att det känns som att man missar något. Det känns snarare exklusivt att vara kursmedlem på denna kurs. Anna är mycket intresserad av våran utveckling och att vi ska få uppleva det som hon har en stor passion för. Hon är också väldigt mån om att inte själv stå i fokus i onödan, utan hon är budbäraren för det viktiga budskap som schamanismen har. Hennes enkelhet gör kursen till en extraordinär upplevelse. Tack Anna!"

SHAMANISM, DÖDEN OCH BORTOM DÖDEN

Den människa som på allvar vill utveckla sin andliga sida och möta andra människor på djupet, behöver vara vän med sin egen dödlighet och sin egen död. Praktiserar en människa shamanska metoder behöver en vara bekant med vad döden kan innebära. För att hjälpa människor, både de som ska dö och de som är närstående och sörjande, behöver du vara trygg med allt som gäller döende. Du behöver också förstå de själar som "fastnat" och som behöver hjälp att komma rätt. Även att förstå och ha utbyte med varelser som existerar och verkar på den andra sidan. Kursen ger verktyg för att börja göra allt detta. 

SHAMANSK HEALING

Kurser i"Shamansk Healing" ger ett brett utbud av olika metoder för att hela människor, att  minska eller befria kropp och själ från lidande.

FÖREDRAG

Anna Kjellin kommer gärna och håller föredrag. Det ena ämnesområdet är södra Sibiriens shamaner. Det andra ämnesområdet är Sejd och forn sed. Ett föredrag om fornnordisk andlighet i ett modernt perspektiv.

 

Frågor och bokningar kan göras via mail till anna.kjellin@kjellin.se eller direkt via formuläret som du når nedan. 

Kontakta oss

TOPP

bottom of page