top of page
Gränsen_till_Tuva.jpg

Om inget annat anges hålls kursen på Soleblänk Kurs & Konst i Biskopsboda utanför Hörby i Skåne. 

Anmälningsavgift: 500 kr.

När du betalat in anmälningsavgiften har

du säkrat din plats.

OBS!

Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstarten

kan platsen överlåtas till någon annan. Kurskrav kan finnas.

Anmälningsavgiften återbetalas ej oavsett avbokning.

2023

SHAMANENS VÄG - GRUNDKURS I SHAMANISM

5-7 maj

DÖDEN, DÖENDET OCH BORTOM DÖDEN

21-23 april. Näsby Park

SEJD, MAGI OCH ATT LEVA SOM MODERN MÄNNISKA

Ej planerad. Ersätts 2023 av "Sejd, alvablot och den shamanska resan" som hålls i Näsby Park 13-15 oktober.

SHAMANSK HEALING

12-14 maj


 

SHAMANENS VÄG, Grundkurs 

Lärare: Anna Kjellin

NÄSTA KURSTILLFÄLLE:
5-7 maj

Fredag kl:18.00-söndag kl:16.00 
Helgkurs, Soleblänk, Hörby
Kostnad: 2 400
Fika ingår

 

Metoderna som lärs ut bygger på Michael Harners "Core Shamanism". Kursen innehåller de metoder som är gemensamma för flera uråldriga shamanska traditioner.

Lär dig resa mellan världarna och att skapa personlig kontakt och egna relationer med andevärlden. 


Alla övriga kurser utom "Pekare och pendel" kräver att du har gått denna eller liknande grundkurs.Alternativt att du kan visa att du har god erfarenhet av att resa med hjälp av trumman.

K-Shamanens vag

Döden, döendet och bortom döden
Lärare: Anna Kjellin
Helgkurs.
I Näsby Park
Fredag 21-söndag 23 april
Med Iia Eklund


Kostnad: 2 400
Fika ingår
 

Under kursen lär sig deltagarna hur de kan hantera viktiga frågor kring att dö och att vara död samt om själens vidare öden ur ett shamanskt perspektiv. Kursen är till för både den som vill lära sig för egen del, för den som vill hjälpa andra som befinner sig i livets slutskede och för den som vill hjälpa dem som gått vidare. Vi tar oss  an hur man blir förtrogen med dödens territorier.

 

Den handlar även om hur man hjälper till med oavslutade affärer mellan levande och död och hur man hjälper människor att gå över i dödsögonblicket. Kursen lär även ut klassisk "psychopomp" dvs. att hjälpa den döde

som hamnat fel att hitta sin rätta bestämmelseort.

 

Kursen kräver god förmåga att resa och vänder sig till dig som är van att resa i den extraordinära

verkligheten. Vi vill därför att du i din anmälan berättar hur du skaffat dig din erfarenhet. Arbetssättet är baserat på core-shamanism.

K-shaman doden

SHAMANSK HEALING
Lärare: Iia Eklund, assisterad av Anna Kjellin

NÄSTA KURSTILLFÄLLE:
 Fredag 19.00-söndag 14 maj 15.00
(Kom gärna i god tid)

Helgkurs: Soleblänk, Hörby
Pris:2 400
Fika ingår.


 

Det shamanska helandets metodik. 

Att

  • Arbeta med läkehjälpare.

  • Få fram ett syfte ur en klient

  • Ställa diagnos

  • Komma fram till vad som ska göras

  • Samarbeta med övriga hjälpare vid helande arbete.

Metoder:

  • Extraktion 

  • Rensning och balansering i klientens energikropp

  • Resor för att hämta information.

Arbete med sig själv i syfte att kunna arbeta helande.

  • Praktiska övningar enskilt, parvis eller i grupp

  • Moral och etik vid shamanskt arbete i allmänhet och helande arbete i synnerhet

Sång och dans

 

För denna kurs behöver du ha gått grundkursen för Iia Eklund eller Anna Kjellin eller ha motsvarande kunskaper

 

 

K-shamansk healing

SEJD, MAGI OCH ATT LEVA SOM MODERN MÄNNISKA
Lärare: Anna Kjellin
Nästa kurstillfälle: Ej planerad.

Ersätts 2023 av ny kurs "Sejd, alvablot och den shamanska resan"  i Näsby Park. 
Fredag13 oktober  - söndag 15 oktober

Mer info kommer.


Helgkurs.
Kostnad: 2 500. Fika ingår

Vi går igenom Eddans gudomliga visdom. Fokuserar på aspekter av varelser och gudomligheter som har mest att ge idag. Såsom Frigg den strategiska ledaren, Oden kunskapssökaren, Loke sanningssägaren. Ödet som kraft och Nornornas roll. Dvärgar och jättar. Den ”urskandinaviska” moraliska kompassen. Hel - den ursprungliga modergudinnan. Magi som förändringskraft.

Vi arbetar med sejd och håller en högsätesceremoni. Lär oss lite om runorna. Dessutom om vårt förhållande till Moder Jord och om hur vi kan använda gammal kunskap för att mer modigt möta verklighetens olika dimensioner och stödja skapandet av ett hållbart levnadssätt för planetens innevånare.

Kursen kräver förmåga att ”resa” och vänder sig till dig som kan utforska den extraordinära verkligheten

K-sejd magi modern

SKAPA KRAFTFÄLT MED PEKARE OCH PENDEL

NÄSTA KURSTILLFÄLLE:
Ej planerad
Anmäl gärna intresse så håller vi kurs när det passar.
Helgkurs, Soleblänk, Hörby
Kostnad:2200. Fika ingår

Lär känna jordens kraftfält och puls. Öka din kraft. 
Lär dig välja rätt plats och välja bort den plats som inte passar, både utomhus och inomhus. Bygg en kraftladdad ring av stenar lik dem Vikingarna byggde (s.k. Domarring).
Skapa platser för klokskap, samvaro och läkande.
Skapa ceremoniplats. 
 

k-skapa kraftfalt

SJÄLSÅTERVINNING
 
Lärare: Anna Kjellin och Iia Eklund
Nästa kurstillfälle: Inte planerad 2023

Kostnad:2 600. Fika ingår
Se Naturhealing.se

Att återvinna försvunna själs-delar är en av shamanismens mest klassiska metoder.

Vi lär ut hur du använder dig av denna metod och de aktiviteter som hör till. Vid olika trauman och händelser i livet är det inte ovanligt att vi förlorar en bit av oss själva. Själsförlust är ofta orsaken till olika tillstånd av sjukdom, vilsenhet, tomhet, och annan obalans. För att vi ska förstå varför vi reagerar och känner som vi​

gör kan en själsåtervinning "hämta tillbaka" den bit som saknas.

Kursens fokus ligger på att kunna hjälpa andra och upplevs ofta som mycket​

helande. Den ger även verktyg för att kunna bryta destruktiva mönster för egen del.

Kursens syfte är att lära ut en metod för att återföra själsförluster och därigenom återställa balansen mellan kropp och själ och återigen bli "hel"​.

Du bör ha gått grundkursen eller ha motsvarande kunskaper, dvs​ vara van att resa till trumman och ha kontakt med dina Kraftdjur, Guider och Lärare.

Berätta i din anmälan hur du skaffat dig din erfarenhet.

Kursen baseras på ”core shamanism” och är utformad av Anna Kjellin och Iia Eklund.

K-sjalsatervinning

SEJDR IN SWEDEN
 
NEXT TIME:
Not planned

Facilitated by:
Anna Kjellin &
Ulrika Jäger

Venue:
Soleblänk (Sun Glimse House), Hörby, Sweden
 
Cost all inclusive:
SEK 12 000 inc. VAT
 

This is a course in Sejdr, Magic and Old Norse Tradition. It covers both Sejdr and a wider range of spiritual, mystical and magical traditions.

We teach the material in traditional ways, closely following both the Eddas and old Scandinavian customs. We will also visit sacred places in the area.

K-sejdrinsweden
Algrupp_m_fskärmflygare.jpg

TOPP

bottom of page