top of page
Gränsen_till_Tuva.jpg

Om inget annat anges hålls kursen på Soleblänk Kurs & Konst i Biskopsboda utanför Hörby i Skåne. 

Anmälningsavgift: 500 kr.

När du betalat in anmälningsavgiften har

du säkrat din plats.

OBS!

Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstarten

kan platsen överlåtas till någon annan. Kurskrav kan finnas.

Anmälningsavgiften återbetalas endast om kursen ställs in.

2024

DEN NORDLIGA SHAMANENS VÄG - GRUNDKURS I SHAMANISM OCH SEJD

19-21 april

DÖDEN, DÖENDET OCH BORTOM DÖDEN

4-6 oktober

SEJD, MAGI OCH ATT LEVA SOM MODERN MÄNNISKA

18-20 oktober


 

DEN NORDLIGA SHAMANENS  VÄG, Grundkurs 

Lärare: Anna Kjellin

NÄSTA KURSTILLFÄLLE:
19-21 april

Fredag kl:18.00-söndag kl:16.00 
Helgkurs, Soleblänk, Hörby
Kostnad: 2 400
Fika ingår

 

Metoderna som lärs ut bygger på två källor. Dels Michael Harners "Core Shamanism" som innehåller metoder som är gemensamma för de flesta uråldriga shamanska traditioner. Dels på Eddans dolda visdom och de isländska sagornas beskrivningar
Lär dig att använda trumman och resa mellan världarna. Att skapa personlig kontakt och egna relationer med andevärlden. Lär dig följa i Frejas och den kunskapstörstande Odens fotspår. Om völvornas arbete och runornas kraft.

De flesta övriga kurser vi håller kräver att du har gått denna eller liknande grundkurs. Eller att du kan visa att du har god erfarenhet av att resa med hjälp av trumman. Metoderna som lärs ut bygger på två källor. Dels Michael Harners "Core Shamanism" som innehåller metoder som är gemensamma för de flesta uråldriga shamanska traditioner. Dels på Eddans dolda visdom och de isländska sagornas beskrivningar. Lär dig att använda trumman och resa mellan världarna. Att skapa personlig kontakt och egna relationer med andevärlden. Lär dig följa i Frejas och den kunskapstörstande Odens fotspår. Om völvornas arbete och runornas kraft. De flesta övriga kurser vi håller kräver att du har gått denna eller liknande grundkurs. Eller att du kan visa att du har god erfarenhet av att resa med hjälp av trumman.

K-Shamanens vag

Döden, döendet och bortom döden
Lärare: Anna Kjellin
Helgkurs.
Fredag 21-söndag 23 april
Kostnad: 2 400
Fika ingår
 

Under kursen lär sig deltagarna hur de kan hantera viktiga frågor kring att dö och att vara död samt om själens vidare öden ur ett shamanskt perspektiv. Kursen är till för både den som vill lära sig för egen del, för den som vill hjälpa andra som befinner sig i livets slutskede och för den som vill hjälpa dem som gått vidare. Vi tar oss  an hur man blir förtrogen med dödens territorier.

 

Den handlar även om hur man hjälper till med oavslutade affärer mellan levande och död och hur man hjälper människor att gå över i dödsögonblicket. Kursen lär även ut klassisk "psychopomp" dvs. att hjälpa den döde

som hamnat fel att hitta sin rätta bestämmelseort.

 

Kursen kräver god förmåga att resa och vänder sig till dig som är van att resa i den extraordinära

verkligheten. Vi vill därför att du i din anmälan berättar hur du skaffat dig din erfarenhet. Arbetssättet är baserat på core-shamanism.

K-shaman doden

SHAMANSK HEALING
Lärare: Iia Eklund, assisterad av Anna Kjellin


Ingen kurs planerad
 

Det shamanska helandets metodik. 

Att

  • Arbeta med läkehjälpare.

  • Få fram ett syfte ur en klient

  • Ställa diagnos

  • Komma fram till vad som ska göras

  • Samarbeta med övriga hjälpare vid helande arbete.

Metoder:

  • Extraktion 

  • Rensning och balansering i klientens energikropp

  • Resor för att hämta information.

Arbete med sig själv i syfte att kunna arbeta helande.

  • Praktiska övningar enskilt, parvis eller i grupp

  • Moral och etik vid shamanskt arbete i allmänhet och helande arbete i synnerhet

Sång och dans

 

För denna kurs behöver du ha gått grundkursen för Iia Eklund eller Anna Kjellin eller ha motsvarande kunskaper

 

 

K-shamansk healing

SEJD, MAGI OCH ATT LEVA SOM MODERN MÄNNISKA
Lärare: Anna Kjellin
Nästa kurstillfälle: 3-6 maj


Kursen kräver förmåga att genomföra ”shamansk resa” och vänder sig till dig som gått grundkurs eller på annat sätt lärt dig utforska den extraordinära verkligheten.


Helgkurs.
Kostnad: 2 500. Fika ingår

Vi går igenom Eddans gudomliga visdom. Fokuserar på aspekter av varelser och gudomligheter som har mest att ge idag. Såsom Frigg den strategiska ledaren, Oden kunskapssökaren, Loke sanningssägaren. Ödet som kraft och Nornornas roll. Dvärgar och jättar. Den ”urskandinaviska” moraliska kompassen. Hel - den ursprungliga modergudinnan. Magi som förändringskraft.

Vi arbetar med sejd och håller en högsätesceremoni. Lär oss lite om runorna. Dessutom om vårt förhållande till Moder Jord och om hur vi kan använda gammal kunskap för att mer modigt möta verklighetens olika dimensioner och stödja skapandet av ett hållbart levnadssätt för planetens innevånare.

K-sejd magi modern

SKAPA KRAFTFÄLT MED PEKARE OCH PENDEL

NÄSTA KURSTILLFÄLLE:
Ej planerad
Anmäl gärna intresse så håller vi kurs när det passar.
Helgkurs, Soleblänk, Hörby
Kostnad:2200. Fika ingår

Lär känna jordens kraftfält och puls. Öka din kraft. 
Lär dig välja rätt plats och välja bort den plats som inte passar, både utomhus och inomhus. Bygg en kraftladdad ring av stenar lik dem Vikingarna byggde (s.k. Domarring).
Skapa platser för klokskap, samvaro och läkande.
Skapa ceremoniplats. 
 

k-skapa kraftfalt
K-sjalsatervinning
Algrupp_m_fskärmflygare.jpg
K-sejdrinsweden

TOPP

bottom of page