Om inget annat anges hålls kursen på Soleblänk Kurs & Konst i Biskopsboda utanför Hörby i Skåne.

2021-22

SHAMANENS VÄG - GRUNDKURS I SHAMANISM

6-8 maj 2022

DÖDEN, DÖENDET OCH BORTOM DÖDEN

12-14 november 2021

SEJD, MAGI OCH ATT LEVA SOM MODERN MÄNNISKA

22-24 april 2022

SHAMANSK HEALING

23-25 september 2022


 

SHAMANENS VÄG, Grundkurs 

Lärare: Anna Kjellin

NÄSTA KURSTILLFÄLLE:
6-8 maj 2022

Fredag kl:18.00-söndag kl:16.00 
Helgkurs, Soleblänk, Hörby
Kostnad: 2 200 sek. Fika ingår
 

Metoderna som lärs ut bygger på Michael Harners "Core Shamanism". Kursen innehåller de metoder som är gemensamma för flera uråldriga shamanska traditioner.

Lär dig resa mellan världarna och att skapa personlig kontakt och egna relationer med andevärlden. 


Alla övriga kurser utom "Pekare och pendel" kräver att du har gått denna eller liknande grundkurs.Alternativt att du kan visa att du har god erfarenhet av att resa med hjälp av trumman.

 

SHAMANISMEN, DÖDEN OCH BORTOM DÖDEN

Lärare: Anna Kjellin 

NÄSTA KURSTILLFÄLLE:

12-14 november 2021

Fredag kl:18.00 - Söndag kl:16,00

Helgkurs, Soleblänk, Hörby

Kostnad:2 400 Fika ingår

Under kursen lär sig deltagarna hur de kan hantera viktiga frågor kring att dö och att vara död samt om själens vidare öden ur ett shamanskt perspektiv. Kursen är till för både den som vill lära sig för egen del, för den som vill hjälpa andra som befinner sig i livets slutskede och för den som vill hjälpa dem som gått vidare. Vi tar oss  an hur man blir förtrogen med dödens territorier.

 

Den handlar även om hur man hjälper till med oavslutade affärer mellan levande och död och hur man hjälper människor att gå över i dödsögonblicket. Kursen lär även ut klassisk "psychopomp" dvs. att hjälpa den döde

som hamnat fel att hitta sin rätta bestämmelseort.

 

Kursen kräver god förmåga att resa och vänder sig till dig som är van att resa i den extraordinära

verkligheten. Vi vill därför att du i din anmälan berättar hur du skaffat dig din erfarenhet. Arbetssättet är baserat på core-shamanism.

 

SHAMANSK HEALING
Lärare: Iia Eklund, assisterad av Anna Kjellin

NÄSTA KURSTILLFÄLLE:
23-25 september 2022

Helgkurs: Soleblänk, Hörby Pris:2.4000 kr
Fika ingår.


 

Det shamanska helandets metodik. 

Att

  • Arbeta med läkehjälpare.

  • Få fram ett syfte ur en klient

  • Ställa diagnos

  • Komma fram till vad som ska göras

  • Samarbeta med övriga hjälpare vid helande arbete.

Metoder:

  • Extraktion 

  • Rensning och balansering i klientens energikropp

  • Resor för att hämta information.

Arbete med sig själv i syfte att kunna arbeta helande.

  • Praktiska övningar enskilt, parvis eller i grupp

  • Moral och etik vid shamanskt arbete i allmänhet och helande arbete i synnerhet

Sång och dans

 

För denna kurs behöver du ha gått grundkursen för Iia Eklund eller Anna Kjellin eller ha motsvarande kunskaper

 

 

 

SEJD, MAGI OCH ATT LEVA SOM MODERN MÄNNISKA
Lärare: Anna Kjellin
NÄSTA KURSTILLFÄLLE
22-24 april 2022

Helgkurs, Soleblänk
Kostnad: 2 400. Fika ingår

Vi går igenom Eddans gudomliga visdom. Bekantar oss med de nio världarna och dess olika innevånare. Med de mest omtalade gudarna och gudinnorna. Vi lär ut sejd och håller en högsätesceremoni. Lär oss om runorna. Dessutom om vårt förhållande till Moder Jord och hur vi kan använda gammal kunskap för att stödja skapandet av ett hållbart levnadssätt för planetens innevånare. Möt Hel -den ursprungliga modergudinnan.

Du behöver kunna resa på shamanskt vis.

 

SKAPA KRAFTFÄLT MED PEKARE OCH PENDEL

NÄSTA KURSTILLFÄLLE:

Ej planerad

Anmäl gärna intresse så håller vi kurs när det passar.

Helgkurs, Soleblänk, Hörby

Kostnad:1800. Fika ingår

Lär känna jordens kraftfält och puls. Öka din kraft. 

Lär dig välja rätt plats och välja bort den plats som inte passar, både utomhus och inomhus. Bygg en kraftladdad ring av stenar lik dem Vikingarna byggde (s.k. Domarring).

Skapa platser för klokskap, samvaro och läkande.

Skapa ceremoniplats. 

 

 

SJÄLSÅTERVINNING

 

Lärare: Anna Kjellin och Iia Eklund

Datum ej planerat.

Kostnad:2 400. Fika ingår

Se Naturhealing.se

Att återvinna försvunna själs-delar är en av shamanismens mest klassiska metoder.

Vi lär ut hur du använder dig av denna metod och de aktiviteter som hör till. Vid olika trauman och händelser i livet är det inte ovanligt att vi förlorar en bit av oss själva. Själsförlust är ofta orsaken till olika tillstånd av sjukdom, vilsenhet, tomhet, och annan obalans. För att vi ska förstå varför vi reagerar och känner som vi​

gör kan en själsåtervinning "hämta tillbaka" den bit som saknas.

Kursens fokus ligger på att kunna hjälpa andra och upplevs ofta som mycket​

helande. Den ger även verktyg för att kunna bryta destruktiva mönster för egen del.

Kursens syfte är att lära ut en metod för att återföra själsförluster och därigenom återställa balansen mellan kropp och själ och återigen bli "hel"​.

Du bör ha gått grundkursen eller ha motsvarande kunskaper, dvs​ vara van att resa till trumman och ha kontakt med dina Kraftdjur, Guider och Lärare.

Berätta i din anmälan hur du skaffat dig din erfarenhet.

Kursen baseras på ”core shamanism” och är utformad av Anna Kjellin och Iia Eklund.

 

SEJDR IN SWEDEN

 

NEXT TIME:

Not planned


Facilitated by:

Anna Kjellin &

Ulrika Jäger

Venue:

Soleblänk (Sun Glimse House), Hörby, Sweden

 

Cost all inclusive:

SEK 11 500 inc. VAT
 

This is a course in Sejdr, Magic and Old Norse Tradition. It covers both Sejdr and a wider range of spiritual, mystical and magical traditions.

We teach the material in traditional ways, closely following both the Eddas and old Scandinavian customs. We will also visit sacred places in the area.

 
Algrupp_m_fskärmflygare.jpg

TOPP