SHAMANS HORSE

 Anna Kjellin -
Inspiration och kunskap om
shamanism 
fornnordisk andlighet och magi

Anna Kjellin

För inspiration och kunskap

om shamanism, helande,  

fornnordisk andlighet och magi

 

Vi driver en modern mysterieskola med uråldriga rötter,

för att värna om Moder Jord och hennes innevånare.

Vi lär ut hur du kan färdas mellan världarna. Den som färdas så kan med andevärldens hjälp få kunskap och förmåga att minska lidande och öka insikt och mening.

 

Vi erbjuder kurser, möten, rådgivning och böcker. Dels inom Sejd och fornnordisk andlig tradition. Men även inom Shamanism utifrån den gemensamma kärnan i alla urbefolkningars traditioner. Med visst fokus på Sibirien.

 

Inriktningen på kursverksamheten är att lära ut uråldrig praktisk kunskap till den moderna människan så att denna kan arbeta för att stärka egen och andras förmåga inom andlighet, ekologi och solidaritet.

 

En ökad andlighet som kan användas för att hela och balansera både andra människor och en själv. I samarbete med de krafter och den kärlek som finns tillgängliga. Som kännetecknas av omtanke, integritet och sunt förnuft.

Ett ökat ekologiskt medvetande som stärker förmågan att vara en aktiv röst för en omställning till ett mer hållbart samhälle. Med kärlek till Moder Jord och hennes innevånare. Med insikt om att vi ÄR vår planet.

En ökad solidaritet som förmåga att visa omtänksamhet och barmhärtighet och öka viljan att samarbeta för det gemensamma bästa - en sundare, vänligare och mer jämlik värld.

Verksamheten drivs av Anna Kjellin i samarbete med flera andra. Oftast på Soleblänk Kurs och Konst i Biskopsboda utanför Hörby 

AKTUELLT: Nytt kurstillfälle "Döden, döendet och bortom döden" 11-13 oktober.

PLANERADE KURSER 

På Soleblänk Kurs & Konst i Skåne  eller hos Naturhealing i Näsby Park

SHAMANENS VÄG - GRUNDKURS I SHAMANISM

 NYTT DATUM KOMMER FÖR HÖSTEN 2019

24-26 APRIL 2020

 

DÖDEN DÖENDET OCH BORTOM DÖDEN 

11-13 OKTOBER (NYINSATT)

23-24 NOVEMBER, NÄSBY PARK

SJÄLSÅTERVINNING

25-27 OKTOBER, NÄSBY PARK

SEJD, MAGI OCH

ATT LEVA SOM MODERN MÄNNISKA 

8-10 NOVEMBER

ANDRA PLANERADE KURSER 2020

 

SEJDR IN SWEDEN

MED PEKARE OCH PENDEL

TOPP